Diensten

Een professionele omkadering en een persoonlijke benadering van iedere carriëre zorgt ervoor dat de atleet zich optimaal kan focussen op zijn sportieve prestaties. Door een combinatie van ons netwerk, onze waarden en speciaal geselecteerde partners bieden we een sterk platform voor al onze clienten.

Op elk domein kunnen we terugvallen op sterke persoonlijkheden en bureau's die hun expertise hebben opgebouwd in verschillende segmenten en onze klanten op ieder moment kunnen ondersteunen. Onze focus ligt op volgende diensten:

 

 

Sportieve carrièreplanning

ISEA begeleid "high potentials" in de professionele wereld van het wielrennen. We ondersteunen en adviseren reeds professionele renners met de belangrijke stappen in hun carrière. We maken planningen op lange termijn, stellen doelen en ondersteunen met financiële en fiscale deskundigheid.Transparantie en duidelijkheid staan centraal bij alle onderhandelingen met teams en partners.

Mental coaching kan een belangrijke rol spelen in de evolutie als atleet tijdens een carrière. Focus op verandering en groei. Het verstrekken van de extra touch om op het juiste moment het verschil te maken. Focussen op de sterke punten en de talenten van onze atleten met positieve coaching zorgen voor topprestaties. Mentale rust creëren stimuleert iedere atleet om zijn sportieve grenzen te kunnen verleggen.

Contractbesprekingen & -onderhandelingen

Een correcte overeenkomst is het resultaat van een onderhandelingsproces dat verschillende fases moet doorlopen en de goede verstandhouding tussen partijen. Isea staat voor transparantie en open communicatie in het onderhandelingsproces met de partijen en zijn atleten. Met onze atleten bespreken we een carriëreplan op langere termijn en plannen we samen in overleg de te volgen onderhandelingsfases. De efficiëntie van de onderhandelingen zijn afhankelijk van de juiste inschattingen en het bepalen van een correcte marktwaarde. Als managementorganisatie beschikken we door de ervaring van de afgelopen jaren over een grondige expertise bij contractbesprekingen waardoor we de positie van een topsporter in zijn markt correct kunnen inschatten.

Juridische & fiscale bijstand

De vormgeving van een contract hangt zeer nauw samen met zowel de fiscale als de juridische regelgeving. Vaak heeft men als topsporter te maken met buitenlandse wetgevingen die fel kunnen afwijken van de ons reeds gekende Belgische wetgeving en fiscaliteit. ISEA werkt hiervoor steeds samen met deskundigen die ieder op hun domein reeds jaren ervaring hebben en schitterende resultaten geboekt hebben. Het is van kapitaal belang dat er gewaakt word over de afdwingbaarheid van clausules en de juridische gebondendheid.

ISEA staat in voor het opmaken van de overeenkomsten en de correcte uitvoering ervan.

ISEA treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen de verschillende contractspartijen. Het is van belang dat mogelijke geschillen op een accurate en efficiënte manier kunnen opgelost worden en indien nodig met de juiste juridische middelen worden aangepakt.
Als platform voor topsporters kunnen atleten steeds bij ons terecht voor alle juridische, fiscale en financiële vragen zodoende ze steeds ondersteunt worden voor hun situatie.

Als financieel begeleider doen we beroep op externe experts die op een onafhankelijke manier werken. Het is van primordiaal belang dat onze atleten op een verantwoorde manier omgaan met hun financiële middelen. Het leven van een topsporter begint op het einde van zijn sportcarriëre. Wij kiezen resoluut voor financieel comfort na de carriëre als topsporter en werken samen met onze atleten een financieel plan uit met het oog op de toekomst.

Media support & communicatie

Iedere communicatie is een kans om uw identiteit als atleet te bevestigen en je imago te versterken. Social media, interviews en andere communicatie hebben een impact op de uitstraling van ieder atleet. Het is in deze huidige tijden van belang om stil te staan bij de verschillende mogelijkheden op vlak van communicatie en media. Een goede begeleiding en bewustmaking van de impact hiervan zijn een belangrijke pijler geworden voor iedere topsporter.

Commerciële partnerships

ISEA adviseert bedrijven bij de uitwerken van hun sportpartnership waarbij iedere stap zal besproken worden naar de doelstelling. Het op maat maken van een sportmarketingplan vergt een zekere specialisatie waar we samenwerken met verschillende experts die al de know-how bezitten en een totaalpakket ontwerpen voor uw engagement.

Ondernemingen zien sport als een ultiem en efficiënt communicatiemiddel om hun boodschap, imago en product naar buiten te brengen. Het is belangrijk om een goede mix te kunnen realiseren tussen de waarden en nomen van een onderneming en deze te koppelen aan het engagement.

Eén van de belangrijkste motivaties om als bedrijf te investeren in sport is het realiseren van een verhoogde merkbekendheid, uitbreiden van netwerken, het ontwikkelen van een imago, het verhogen van omzetten. Het is van belang om de verschillende marketingtools perfect af te stellen op het sportpartnership. ISEA staat voor het uitwerken van deze planning en het overleg met uw marketingdiensten. Samen bouwen aan een ultiem sportproject dat past bij de visie en missie van uw bedrijf, het op maat maken van een sportmarketingplan om de te realiseren doelstelling waar te maken. Dit alles koppelen aan sportevents geeft uw bedrijf de uitstraling waar u op zoek naar bent.

Einde-Carriëreplanning

Doorheen de jaren zijn we steeds meer bewust geworden van het belang van de einde-carriere begeleiding van onze atleten. 

Het opvolgen van een atleet naar het einde van een carriere zijn van uiterst belang. De atleet voorzien van nodige opleidingen en het bieden van toekomstperspectieven zijn pijlers die we de komende jaren sterk zullen uitbreiden.
Het zogenaamde ‘zwarte gat’ is een begrip waar vele ex-topsporters mee geconfronteerd worden. Het doorgeven van ervaringen aan de jeugdtalenten, het lanceren van een nieuwe carriëre, het starten van een opleiding met het oog op nieuwe beroepsmogelijkheden,… Kortom bouwen aan een na-carriëre.


ISEA geeft advies om een na-carriëreplan uit te stippelen waarbij iedereen op zijn niveau zijn competenties verder kan ontwikkelen.